Renault MASTER

Одлучен дизајн

Renault MASTER се движи кон повисоко ниво. Посилен, економичен, посигурен, пријатен за употреба.

Надворешен дизајн


Внатрешен дизајн


Дали сте подготвени да ја проширите својата работа со MASTER?

Откријте ги неговите перформанси