Иновации

За нас

Иновации

Печати

Концептуални возила

Концептуалните возила го покажуваат иновативниот дух на Renault. Авагардниот дизајн и технологија остваруваат поврзаност помеѓу соновите и реалноста. 


Мотор и менувач

Моторите и менувачите не претставуваат само делови наменети за движење на возилата, тие исто така даваат свој придонес во уживањето во возењето, чувство кое предизвикува желба за возење. Освен тоа, тие треба да обезбедат намалена потрошувачка на гориво и емисија на штетни материи.
 

Сигурност

Вложувањетона сигурноста на патот претставува вложување во јавното здравје на светскониво. Renault е активен партнер на друштвото во ова подрачје. Групата донесе политика на сигурност на патот кој се артикулира околу 4-ри оски.