Комплетно новиот Renault TRAFIC

Димензија, тежина, оптоварување и волумен

ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИL1H2L2H1L2H2
Вкупна должина         
499953995399
Вкупна должина на подот (вклучително и просторот за нозе)         
375041504150
Вкупна ширина / со надворешни ретровизори         
1956/2283
1956/2283
1956/2283
Висина на возилото          
1971/1387 1967/13872498/1898
Максимален товар и носивност         
122412661171
Вкупна тежина (GVW)         
2945-29853040-3070*3060-3070
Максимална влечна тежина (со сопирачки / без сопирачки)         
2000/7502000/7502000/750
 * U zavisnosti od motora.     

Димензија


Надворешни и внатрешни димензии (mm)НАДВОРЕШНИ И ВНАТРЕШНИ ДИМЕНЗИИ (mm)         
L1H1
L2H1
L2H2
Вкупна должина           499953995399
Вкупна ширина / со надворешни ретровизори           1956/22831 956/2 2831956/2283
Висина на возилото          197119672498
Меѓуосовинско растојание         
309834983498
Преден препуст          
933933933
Заден препуст          968968968
Ширина и должина на отвор  во преградата         
222 x 510222 x 510222 x 510
Вкупна должина на под         
253729372937
Вкупна должина на подот (вклучително и просторот на задните седишта )  295033503350
Вкупна должина на подот (вклучително и просторот за нозете )         
375041504150
Вкупна висина / 400 mm од подот         253729372937
Вкупна висина /1 m од подот         
225026502650
Висина         
138713871898
Карактеристики на верзијата со продолжена кабина

Karakteristike verzije sa platformom i kabinom

НАДВОРЕШНИ И ВНАТРЕШНИ ДИМЕНЗИИ (mm)  L1H1L2H1
Висина и ширина на просторот под задните седишта         
225 x 1220225 x 1220
Вкупна должина во висина 30 mm од подот ( до 222 mm)         
1914-20232314-2423
Вкупна должина на висина 400 mm од подот           
14191819
Вкупна должина во висина 1,1 m од подот           13401740
НАДВОРЕШНИ И ВНАТРЕШНИ (mm)  L2H1
Заден препуст         
817
Вкупна должина на возило         
5248
Вкупна висина на празно возило         
1953
Максимална должина на каросерија         
5648
Максимална должина на каросерија         
3100
Максимален заден препуст на каросерија         
1217
Максимална ширина на каросерија         
2150
Вкупна висина на каросерија          2700
Димензии на лизгачките странични и задни врати (mm)ДИМЕНЗИИ НА ЛИЗГАЧКИТЕ СТРАНИЧНИ И ЗАДНИ ВРАТИ (mm)  L1H1L2H1L2H2
Ширина на отворот на лизгачката странична врата во висина 100 mm од подот             103010301030
Ширина на отворот на лизгачката странична врата во висина 600 mm од подот            
907907907
Висина на отворот на лизгачката странична врата            128412841284
Максимална внатрешна ширина            166216621662
Ширина измеѓу калниците          
126812681268
Ширина на отворот во висина 70 mm од подот          139113911391
Висина на отвор на задната врата            132013201820
Висина на прагот за товарење          552552552
Висина на шасија          
160160160

Тежина, оптоварување и волумен

 
Во товарниот простор на новиот TRAFIC може да поставите најмногу 3 euro- палети со максимална тежина од 1,266 кг.

* Максимална тежина за верзијата L2H1.

    


Тежина и оптоварување

ТЕЖИНА И ОПТОВАРУВАЊЕ (kg)  L1H1
(1000)
L1H1
(1200)
L2H1
(1200)
L2H2
(1200)
Вкупна тежина на возилото (GVW)*             2835–28602945–2985
3040–3070     3060–3070
Тежина на празно возило             1730–20101730–20151781–20761898–2120  
Максимално дозволено оптоварување         
1105
1224  1266 
1171
Максимално оптеретување на предната осовина         
1625 1625 1625 1625
Максимално  оптоварување на задната осовина         
1650165016501650
Максимална влечна тежина (со сопирачки / без сопирачки)           2000/7502000/7502000/7502000/750
Карактеристики на верзијата со продолжена кабина
ТЕЖИНА И ОПТОВАРУВАЊЕ (kg)  L1H1
(1200)
L2H1
(1200)
Вкупна тежина на возилото  (GVW)*           
2960–30403070
Тежина на празно возило            
1869–20791920–2143  
Максимално дозволено  оптоварување           11391150
* Во зависност од моторот. 
** Опционално 1,735 kg со посебна преграда. 
Волумен


ВОЛУМЕН* (m³)  L1H1L2H1L2H2
Верзија со  2–3- седишта         
5,268,6
Верзија со  5–6- седишта ( продолжена кабина )             
3,24-
* Просторот се мери во единици од 1 литар, со мерка 200x100x50 mm (метод VDA). Волуменот не го вклучува дополнителниот  простор обезбеден од отворот за товарење на предметите со поголема должина (приближно 0,5 m³).         
Комплетно Новиот Renault TRAFIC

Дали димензиите на комплетно новиот TRAFIC Ви се потполно јасни ?         
Дали сте подготвени да го проширите вашиот бизнис со комплетно новиот Renault TRAFIC?