Технички спецификации Renault MASTER

Димензија, тежина на мотор, откријте ги деталите
Компактен, за поголеми товари, за употреба и работа на градежни локации... МASTER ги задоволува сите ваши потреби: лесно комерцијално возило, користење со погон на предни или задни тркала, со продолжената кабина или Grand Volume.
Шасија со приколка, кипер или шасија со кабина…Секогаш можете да изберете MASTER возило кое може да биде прилагодено на вашите потреби.           
Верзијата MASTER комбе или Master Bus Ви овозможува да вршите транспорт до 17 лица!

Фургон и Grand Volume

 Фургон co погон на предните тркала         
L1

L1H1 L1H2
Волумен          8 m³ 9 m³
Дозволена вкупна маса на возило (2,8 t / 3,3 t / 3,5 t)           
923/1423/1623 kg 901/1401/1601 kg
L2

L2H2 L2H3
Волумен         
10,8 m³ 12,3 m³
Дозволена вкупна маса на возило (3,3 t / 3,5 t)            1329/1529 kg 1304/1504 kg
L3

L3H2 L3H3
Волумен         
13 m³ 14,8 m³
Дозволена вкупна маса на возило (3,5 t)         
1434 kg 1427 kg
Фургон co погон на задните тркала
L3

L3H2 L3H3
Волумен         
12,4 m³ 14,2 m³
 Дозволена вкупна маса на возилото (3,5 t Е T= единечни тркала / 3,5 t DT = двојни тркала / 4,5 t  DK = двојни тркала )          1207/1151/2151 kg 1189/1128/2128 kg
Внатрешна должина            3733 mm 3733 mm
Внатрешна ширина         
1765 mm 1765 mm
Ширина помеѓу калниците (ЕT= единечни тркала /DT = двојни тркала)             1380/1080 mm 1380/1080 mm
Странична лизгачка врата (V × D)            1684x1270 mm 1684x1270 mm
Задна врата  (V × D)           
1724x1580 mm 1724x1580 mm
L4

L4H2 L4H3
Волумен         14,9 m³ 17 m³
Дозволена вкупна маса на возилото (3,5 t Е T= единечни тркала / 3,5 t DT = двојни тркала / 4,5 t DT = двојни тркала)             1207/1111/2111 kg 1160/1040/2040 kg
Внатрешна должина         4383 mm 4383 mm
Внатрешна ширина         
1765 mm 1765 mm
Странична лизгачка врата (JT= единични тркала/DT= двојни тркала)           
1380/1080 mm 1380/1080 mm
Странична лизгачка врата (V × D)           
1684x1270 mm 1684x1270 mm
Задна врата   (V × D)           
1724x1580 mm 1724x1580 mm
Продолжена кабина - Преден погон
L1

L1H1 L1H2
 Волумен         
5 m³ 5,3 m³
Дозволена вкупна маса на возилото (3,3 t/ 3,5 t)           
1207/1398 kg 1208/1400 kg
Внатрешна должина         
1716 mm 1716 mm
Внатрешна ширина         
1765 mm 1765 mm
Ширина помеѓу калниците              1380 mm 1380 mm
Странична лизгачка врата (V × D)           
1581x1050 mm 1780x1050 mm
Задна врата (V × D)          
1627x1580 mm 1820x1580 mm
L2

L2H2
Волумен         
6,9 m³
Дозволена вкупна маса на возило (3,3 t / 3,5 t)           
1124/1324 kg
Внатрешна должина           2175 mm
Внатрешна ширина         
1765 mm
Ширина помеѓу калниците             1380 mm
Странична лизгачка врата (V × D)         1780x1270 mm
Задна врата (V × D)           
1820x1580 mm
L3

L3H2
Волумен         
9 m³
Дозволена вкупна маса на возило (3,5 t)           
1230 kg
Внатрешна должина 2825 mm
Внатрешна ширина           1765 mm
Ширина помеѓу калниците              1380 mm
Странична лизгачка врата  (V × D)           
1780x1270 mm
Задна врата (V × D)           
1820x1580 mm
Grand Volume
L3

L3 FWD 20 m³L3 RWD 20 m³  
Волумен         
19,3 m³ 19,3 m³
Дозволена вкупна маса на возило (3,5 t)           
1162 kg 1012 kg
Внатрешна должина         
4100 mm 4100 mm
Внатрешна ширина          2070 mm 2070 mm
Внатрешна висина           2200 mm 2200 mm
Задна врата (V × D)           
2192x2105 mm 2192x2105 mm
L4

L4 RWD 20 m³ L4 RWD 22 m³  
Волумен          20,3 m³ 21,7 m³
Дозволена вкупна маса на возило (3,5 t DT = двојни тркала / 4,5 t DT = двојни тркала)           
834/1834 kg 848/- kg
Внатрешна должина        4300 mm 4580 mm
Внатрешна ширина           2150 mm 2150 mm
Внатрешна висина         
2200 mm 2200 mm
Задна врата (V × D)           
2192x2105 mm 2192x2105 mm

Отворен превоз на товарот

Кипер со тростран или заден начин на истовар
Единечна кабина

 L2 со погон на предните тркала 
Дозволена вкупна маса на возило (3,5 t)           
1242 kg
Должина на кипер         
3280 mm
Ширина на кипер         
2100 mm
Висина на кипер         
400 mm
Носивност и број на Еuro -палети          6
Двојна кабина

L3  со погон на предните тркала   
Дозволена вкупна маса на возило (3,5 t)           
1057 kg
Должина на кипер         
3280 mm
Ширина на кипер         
2100 mm
Висина на кипер         
400 mm
Носивност и број на Еuro - палети         
6
Шасија со сандак
Единечна кабина

L2  со погон на предните тркала L3 со погон на предните тркала  
Дозволена вкупна маса на возило (3,5 t)           
1426 kg 1353 kg
Должина на кипер         
3230 mm 3900 mm
Ширина на кипер                2100 mm 2100 mm
Висина на кипер                   400 mm 400 mm
Носивност и број на Еuro - палети                
5 7
Двојна кабина

L2  со погон на предните тркала   L3  со погон на предните тркала   
 Дозволена вкупна маса на возило (3,5 t)           
1288 kg 1233 kg
Должина на платформата со спуштени страни         
2480 mm 3230 mm
Ширина на платформата со спуштени страни         
2100 mm 2100 mm
Висина на платформата со спуштени страни         
400 mm 400 mm
Носивност и број на Еuro-палети         
5 5

Превоз на лица

MASTER Комбе

L1H1 L2H2
Број на седишта         
 6/9  6/9
Дозволена вкупна маса на возило (3,0 t / 3,3 t / 3,5 t.)           
930/1225/- kg -/1137/1337 kg
Волумент на товарниот простор (6 / 9 седишта)           
 4,71/2,8 m³ 6/4,7m³
Ширина на отвор на странични врати            1581 mm 1780 mm
Висина на отвор на странични врати           
1050 mm 1270 mm
Висина на отвор на задни врати           
1627 mm 1820 mm
MASTER Bus

L3H2
Број на седишта         
17
Ширина на отвор на странични врати           
1780 mm
Висина на отвор на странични врати           
1270 mm
Висина на отвор на задни врати           
1820 mm
Дали сте подготвени да го проширите вашиот бизнис со комплетно новиот Renault MASTER?