human first program

НАПРЕДНИ СИСТЕМИ ЗА ПОМОШ ВО ВОЗАЧИТЕ

ПОМОШ ПРИ ПАРКИРАЊЕ

360° vision camera - adas - Renault Clio E-Tech full hybrid
360° камера*
Четири камери обезбедуваат приказ од 360° на околината околу вашиот целосен хибрид Clio E-Tech и го прикажуваат на централниот екран. Паркирајте безгрижно.
 *достапна во techno верзија во пакетот PARKING  *достапна во иконската esprit Alpine верзија во пакетот PREMIUM PARKING

ПОМОШ ВО ВОЗЕЊЕТО

adaptive cruise control - adas - Renault Clio E-Tech full hybrid
Адаптивен темпомат*
Системот помага да се одржи безбедно растојание и го одржува возилото во центарот на сообраќајната лента. Возилото го следи ритамот на сообраќајот: автоматски запира кога сообраќајот ќе се забави и повторно започнува кога ќе започне сообраќајот. 

*сериски достапен во iconic esprit Alpine и како опција во techno верзијата во пакетот DRIVING.

БЕЗБЕДНОСТ

emergency braking - adas - Renault Clio E-Tech full hybrid
Активно итно сопирање
Предупредува и му помага на возачот да избегне судир со пешак, велосипедист или возило напред. За да избегне удар, системот ја зголемува силата на сопирање ако времето на реакција на возачот е премногу бавно.
blind spot warning - adas - Renault Clio E-Tech full hybrid
Предупредување за возило на слепа точка*
Се активира при брзини поголеми од 15 km/h и ве предупредува со светлосни сигнали за присуство на возило надвор од вашето видно поле.

*сериски достапно во iconic esprit Alpine верзија и како опција во techno верзијата во пакетот DRIVE
traffic sign recognition - adas - Renault Clio E-Tech full hybrid
Препознавање на сообраќајни знаци
Ограничувањата на брзината се прикажани на контролната табла
traffic sign recognition with alert - adas - Renault Clio E-Tech full hybrid
Препознавање на сообраќајни знаци со ограничување на брзината*
Користејќи ги податоците добиени од камерата на горниот дел од шофершајбната, овој систем ве информира за промените во ограничувањето на брзината преку екранот openR и head-up дисплејот. 

*сериски достапно во iconic esprit Alpine верзија и како опција во techno верзијата во пакетот DRIVE.
reconnaissance des panneaux de signalisation - adas - Renault Clio E-Tech full hybrid
Предупредување за напуштање на сообраќајната лента
Користејќи камера инсталирана зад ретровизорот, овој систем открива кога случајно ќе поминете полна или испрекината ознака за сообраќајна лента и ве предупредува за тоа.
lane keeping assistant - adas - Renault Clio E-Tech full hybrid
Одржување на возилото на сообраќајната лента за возење
Возилото автоматски го коригира својот пат кога се менува лентата или ве предупредува за потенцијална опасност од судир со возило што преминува на друга лента.
commutation automatique des feux de routes/croisement - adas - Renault Clio E-Tech full hybrid
Автоматско вклучување на долгите/кратките светла*
Камерата на горниот дел од шофершајбната автоматски ги активира краткото или долгото светло врз основа на сообраќајните услови и осветлувањето на патот.

*сериски достапно во iconic esprit Alpine верзија и како опција во tecno верзијата во пакетот DRIVE.

ОТКРИЈ ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

.

Фотографиите на веб-страницата  www.renault.mk  се симболични и служат исклучиво за информативни цели. Сите податоци и информации дадени на веб-страницата и во документите се привремени и предмет на промена. Го задржуваме правото на грешки во текстот.

Поради последиците од глобалниот недостиг на полупроводници, некои елементи на опремата прикажани на веб-страницата и во брошурата моментално не се достапни. Во сегашните услови, тешко е да се предвиди достапноста на специфичните елементи на опремата, кои можеби не можат да се добијат во конкретниот случај поради глобалниот недостиг на полупроводници. За најнови информации обратете се до најблискиот овластен застапник.


Откријте ги другите модели на RENAULT

Austral E-Tech full hybrid
Austral E-Tech Full Hybrid